Διδασκαλία

Ιδιαίτερα μαθήματα Σουηδικών παραδίδονται από καθηγητή (πρώην κάτοικο Σουηδίας) με πολυετή πείρα. Αναλαμβάνω υπεύθυνα, όλα τα επίπεδα, από αρχάριους ως και πτυχία, μεμονωμένα ή σε γκρουπ, καθώς και την προετοιμασία πιστοποίησης SwedexA2, B1, B2 και C1. Προσφέρεται ειδικό πακέτο προετοιμασίας για γιατρούς με εντατικό πρόγραμμα για ένα χρόνο.

Κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται πάνω στην προφορά και τη διάλεκτο λόγω και της ιδιαιτερότητας της συγκεκριμένης γλώσσας καθώς επίσης και εξοικείωση στη σουηδική κουλτούρα .

Δυνατότητα πακέτου προετοιμασίας για σπουδές ή εργασία στη Σουηδία μέσω SKYPE σε όλη την Ελλάδα και εξωτερικό σε αρκετά προσιτές τιμές. Παρέχονται επίσης σημειώσεις και επιπλέον υλικό.

Το πρώτο μάθημα προσφέρεται δωρεάν με σκοπό την γνωριμίας μας καθώς και την εξοικείωση σας στα διαδικτυακά μαθήματα.

Στοιχεία επικοινωνίας: skypenassos3611

email: nassoskostopoulos@gmail.com

ειδικές τιμές για groups από δυο μέχρι 4 άτομα. ΜΟΝΟ ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ!

Βήματα

Εισαγωγή στη σουηδική

Ο αρχάριος ξεκινά ασφαλώς από το αλφαβητάριο με πολύ έμφαση στην προφορά των φθόγγων. Η σουηδική έχει και προφέρει μακρά και βραχέα φωνήεντα και επιπλέον έχει ήχους που δεν υπάρχουν στην ελληνική. Γι αυτό απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή από την αρχή.

Λεξιλόγιο

Οι λέξεις χωρίζεται σε τρεις κατηγορίες:

  1. Λέξεις καθημερινότητας που είναι απαραίτητες για απλή συνενvόηση,
  2. Λέξεις συνομιλίας, απαραίτητες για προχωρημένη συνομιλία, και
  3. Λέξεις ξενικές, οι περισσότερες των οποίων προέρχονται από τα ελληνικά.

Σε αντίθεση προς την νέα ελληνική που είναι αναλυτική, η σουηδική είναι συνθετική γλώσσα. Αυτό σημαίνει ότι πάμπολλες λέξεις είναι σύνθετες και αυτό δημιουργεί μια ιδιομορφία στην προφορά, μια σύνθετη λέξη λ.χ. να έχει συχνά δύο τονισμούς.

Συντακτικό – Γραμματική

Η σουηδική είναι μια σχετικά νέα γλώσσα που δεν είχε γραφή πριν τον εκχριστιανισμό των Σουηδών, εδώ και 1000 χρόνια περίπου. Υιοθετήθηκε η λατινογερμανική γραφή και πολλοί φθόγγοι έχουν γερμανική προέλευση. Η σύνταξη των προτάσεων διαχωρίζεται σε κύριες και δευτερεύουσες με καθορισμένη θέση ρήματος και υποκειμένου. Γι αυτό τονίζουμε από την αρχή την σωστή σύνταξη με ειδικές ασκήσεις.

Λέξεις που προέρχονται από ελληνικά, λατινικά, αγγλικά ή γερμανικά έχουν ειδική γραμματική.

Η γραμματική διαθέτει κανόνες, όχι τόσο πολύπλοκους όπως η αρχαία ελληνική. Η έλλειψη πολλών πτώσεων των ουσιαστικών και αντωνυμιών και έλλειψη κλίσεων των ρημάτων κάνει αναγκαία την προφορά των προσωπικών αντωνυμιών λ.χ. στην κλίση των ρημάτων.  Έχουμε προς τούτο κατορθώσει και αναπτύξει ένα σύστημα διδασκαλίας που γρήγορα και εύκολα ο μαθητής να μάθει τους γραμματικούς κανόνες.

Προφορά

Μεγάλη σημασία στην σουηδική έχει η προφορά και ειδικότερα η διάκριση μεταξύ βραχέων και μακρών φωνηέντων. Χωρίς σωστή προφορά δύσκολα γίνεται κάποιος κατανοητός. Γι αυτό μεγάλο μέρος της διδασκαλίας αφιερώνεται στην προφορά.

Ασκήσεις

Οι ασκήσεις είναι δύο ειδών, γραμματικής και ομιλίας.

Διαθέτουμε ένα πλήθος γραμματικών ασκήσεων που επιτρέπει στον μαθητή να ασκείται στο σπίτι του και να συζητούμε τις λύσεις μέσα από το Skype.Επίσης διαθέτουμε ειδική αγωγή για την σωστή φωνητική των φθόγγων και εμπράκτως τονίζουμε την προφορά.